ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Biografische en bibliografische gegevens over Friedrich Weinreb

1910 Geboren op 18 november in Lemberg, in het toenmalige Oostenrijk-Hongarije, nu behorend tot de republiek Oekraïne.
1914-1916Wenen.
1916-1938Scholen en academische opleiding in economie en statistiek in Nederland (Scheveningen en Rotterdam).
1932-1942Wetenschappelijk medewerker aan het Nederlands Economisch Instituut. Tevens studie in Wenen en aan verschillende Duitse universiteiten. Onderzoeksleider en lector aan het N.E.I. te Rotterdam. Ontslag in 1942 vanwege het jood-zijn.
1942-1948 Actief verzet tijdens de bezetting door de nazi's. Gevangenschap, concentratiekamp, vlucht en onderduikperiode. Direct na de oorlog opnieuw vervolgd. Slachtoffer naoorlogse politieke verwarring en Bijzondere Rechtspleging.
1952-1964 Hoogleraarschap in Djakarta, Jogjakarta, Calcutta en Ankara. Naast het gewoon hoogleraarschap tevens decaan en rector. Expert aan het Internationaal Arbeidsbureau voor Arbeidsvoorzieningen bij de Verenigde Naties in Genève.
1932-1961 Talrijke publicaties waaronder werken op het gebied van de wiskundige statistiek en het conjunctuuronderzoek.
1926-1945 Groeiende belangstelling voor en intensieve studie van vragen met betrekking tot de zin van het bestaan. Studie van de algemene en de natuurwetenschappelijke filosofie; in toenemende mate bezig met de bronnen van het oude joodse weten, waarmee vanwege zijn chassidische afkomst een grote affiniteit bestond. Colleges, in besloten kring, in godsdienstfilosofie en jodendom. Poging tot het ontdekken van de brug tussen de religieuze ervaring en het zich ontwikkelende weten van de mensheid. Het afzien van elke vorm van politieke en organisatorische activiteit.
1945-1964 Beslissende ervaringen en inzichten: eerste schriftelijke neerslag van deze ervaringen en studieresultaten in de vorm van korte notities. De meer dan tienduizend pagina's tellende notities betekenen een keerpunt in zijn wijze van benaderen. Ontdekking van belangrijke sleutels tot een nog onbekend elementair gebied, waar mystieke ervaring en exact weten samenkomen. Keerpunt ook in zijn leven.
1962In eerste instantie - omdat het een nog totaal onbekend gebied betreft - een voorzichtige publicatie van dit herontdekte weten.
1963Publicatie van dit werk onder de titel: De Bijbel als Schepping; een sterk verkorte uitgave verscheen in 1966 in het Duits in Zürich onder de titel Der göttliche Bauplan der Welt-Der Sinn der Bibel nach der ältesten jüdischen Überlieferung. Deze publicatie baarde veel opzien en werd daardoor aanleiding tot verdere publikaties op dit gebied. (vert. in het Engels: Roots of the Bible. Vert. in het Ivriet: Hatora ketochnit laiekum.)
1964Besluit om zich vanaf nu uitsluitend te wijden aan de verdere studie van de oude joodse wetenschap en het werk als schrijver. Stichting in Nederland van de ‘Academie voor de Hebreeuwse bijbel en de Hebreeuwse taal’, die tot een forum voor zijn colleges werd en deze colleges ook regelmatig publiceerde en nog publiceert.
1966Publicatie van een studie over het Esther-verhaal onder de titel Ik die verborgen ben, Servire.
1968 Verhuizing naar Israël.
Die Rolle Esther, Origo Verlag
1969 Publicaties en colleges over de Hebreeuwse taal onder de titel Die Symbolik der Bibelsprache, een studie over de oerstructuur van en het oerweten in de Hebreeuwse taal.
1969-1970Publicatie van persoonlijke oorlogservaringen onder de titel Collaboratie en verzet. Dit grote driedelige werk betekende voor Nederland een hernieuwd denken over het gedrag van een beschaafde, aan welstand gewende bevolking tijdens een gruwelijke politieke terreur.
1970 Publicaties van de colleges over mystieke Jona-ervaring, zoals deze uit oude joodse bronnen werd opgebouwd, onder de titel Das Buch Jonah, Thauros Verlag.
1971 Een klein boekje over praktische en algemene vragen van deze tijd onder de titel Hat der Mensch noch eine Zukunft? – eine letzte Chance, Thauros Verlag.
1972 Die jüdischen Wurzeln des Matthäus Evangeliums, Origo Verlag.
1973 Verhuizing naar Zürich.
1974 Publicatie van het eerste deel van zijn autobiografie onder de titel Begegnungen mit Engeln und Menschen - Mysterium des Tuns, autobiografische Aufzeichnungen 1910-1936. Daarna volgt de publicatie Leben im Diesseits und Jenseits, ein uraltes vergessenes Menschbild. Dit boek is een autogra­fische studie op basis van oude bronnen. Gepoogd wordt de huidige mens mogelijkheden voor het opbouwen van een zinvol mensbeeld te verschaffen.
1969-1988 Colleges in verschillende landen, o.a. in Zwitserland, waar ook regelmatig cursussen en symposia werden gehouden. Deze voordrachten in de sfeer van zijn studies poogden met name een antwoord op het waarom en waartoe van dit leven te geven.
1974 Vom Sinn des Erkrankens, Origo Verlag.
Wanneer worden wij gezond?, Oranje / De Eenhoorn.
1976 Wie Sie den Anfang träumten, Origo Verlag.
Opnieuw vervolgd: Verschijning van het zgn. Weinreb-rapport, gepubliceerd door het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie i.s.m. het Ministerie van Justitie.
1978Zahl, Zeichen, Wort-Das symbolische Universum der Bibelsprache, Rowohlts deutsche enzyklopädie.
1979 Traumleben, 4 delen, Thauros Verlag.
Letters van het Leven, Ankh-Hermes.
Wunder der Zeichen, Wunder der Sprache, Origo Verlag.
1980Oprichting in Zurich van de 'Friedrich Weinreb Stiftung'.
Gedanken über Tod und Leben-Das ganze Leben, Origo Verlag.
Das jüdische Passahmahl, Thauros Verlag.
De wortels van de agressie, Oranje / De Eenhoorn
Zelfvertrouwen en depressie, idem.
Zeichen aus dem Nichts-Bilder von Dieter Franck mit Texten von Friedrich Weinreb, Thauros Verlag.
Friedrich Weinreb Autobiografische Notizen zu Vorträgen und Veröffentlichungen 1928 bis 1980 ( i.s.m. de kunstenaar Emil Wachter), Thauros Verlag.
1981 Die Legende von den beiden Bäumen, Origo Verlag.
De wortels van het Woord, Oranje / De Eenhoorn.
1982 Der Krieg der Römerin, 2 delen, over zijn periode 1943-45, Thauros Verlag.
Der Kreuzweg, Thauros Verlag.
Biblische Porträts (i.s.m. de kunstenaar Emil Wachter), Thauros Verlag.
Ontmoetingen, 2 delen, Holmsterland
Astrologie in de joodse mystiek, Mirananda.
1983 De joodse wortels van het Mattheüs-evangelie, Oranje / De Eenhoorn.
Vom Geheimnis der mystischen Rose, Thauros Verlag.
Geistige Erfahrung und Lebenspraxis, over de oorspronkelijke betekenis van yoga, Thauros Verlag.
Die bewahrte Stimme, Thauros Verlag.
1984 Het heilige en het profane, Oranje / De Eenhoorn
Der biblische Kalender, Thauros Verlag. De opzet was voor elke maand van het joodse jaar een deel te schrijven, in totaal dus 13 delen. Weinreb voltooide drie en een half deel, te weten:
  • Nissan (in het teken Ram, 1984);
  • Ijar (in het teken Stier, 1985);
  • Siwan (inhet teken Tweeling, 1986);
  • Tammus (in het teken Kreeft, t/m de 14. Tammus, 1988).
Deze delen bevatten een beschrijving per dag (van de maand) van alle belangrijke gebeurtenissen die op die dag plaatsvonden, met een chassidisch verhaal dat met die dag verband houdt.
Vom Essen und von der Mahlzeit, Thoth-Verlag.
1985 Was ist beten?, Thauros Verlag.
Wenn ein Rebbe eine Geschichte erzählt-Chassidische geschichten, Thauros Verlag.
Der siebenarmige Leuchter, Thauros Verlag.
Das Wunder vom Ende der Kriege-Erlebnisse im letzten Krieg, Thauros Verlag.
1986 Roots of the Bible, (Engelse vertaling van De Bijbel als Schepping), Merlin Books Ltd.
Chance. The Hidden Lord (Engelse vert. van Ik die verborgen ben), Merlin Books Ltd.
Heeft de mens nog een toekomst?, Oranje / De Eenhoorn.
Frommigkeit heute, Thauros Verlag.
Ik die verborgen ben - Oude overleveringen vertellen over het Esther-verhaal, Hebreeuwse Akademie.
1987 Het Westen en Zen, Mirananda.
Leiblichkeit-Unser Körper und seine Organe, Thauros Verlag.
1988 Mythen, Sprookjes, Sagen en Legenden, Mirananda.
Innenwelt des Wortes im Neuen Testament (een duiding aan de hand van joodse overleveringen), Thauros Verlag.
Die Haft (1945-48), Thauros Verlag, vertaald in het Nederlands als De gevangenis, Meulenhoff. 
1988 Op 19 oktober is Weinreb in Zürich gestorven.
1989 Die langen Schatten des Krieges (Volledige vertaling van de tekst van het Nederlandse manuscript, 3 delen), Thauros Verlag. In het Nederlands in 1969/70 verschenen als - verkort en bewerkt manuscript - Collaboratie en verzet, 3 delen, Meulenhoff Amsterdam.
1990 Meine Revolution, (Erinnerungen 1948 bis 1987), Thauros Verlag.
Gott Mutter-Die weibliche Seite Gottes, Thauros Verlag.
Das Gewand eines Heiligen heute, Thauros Verlag.
De Kalender, Hebreeuwse Akademie.
1991 Das Buch von Zeit und Ewigkeit (vertaling van het Nederlandse boek De Kalender), Thauros Verlag.
Das Ende der Zeit. Thauros Verlag. (De dood niet als einde gezien; na Weinrebs dood bewerkte voordracht.)
Beginnen met een schoon blad-De overstroming/Beginnen mit einem neuen Blatt-Die Überschwemmung, Thauros Verlag.
Die jüdischen Wurzeln des Matthäus Evangeliums, Thauros Verlag.
1992 Wege ins Wort-Von der Verborgenheit der Schrift, Thauros Verlag.
1993 Het mensbeeld in de Kaballa, Servire.
1994 Der mystische Weg, Thauros Verlag.
Schöpfung ins Wort-Die Struktur der Bibel in jüdischer Überlieferung, (Vert. van De bijbel als Schepping, Servire), Thauros Verlag.
1995 Vor Babel-Die Welt der Ursprache, (Vert. van Het Hebreeuwse Alfabet, Hebreeuwse Akademie), Thauros Verlag.
Zon, maan en sterren, Hebreeuwse Akademie.
1996 Psychologie der Sehnsucht-Entwurf einer biblischen Seelenkunde, Thauros Verlag.
1997 Het leven van Jezus-Een joodse visie op het Nieuwe Testament, (Vert. van Innenwelt des Wortes, Thauros Verlag), Servire.
Ik die verborgen ben, De Ster.
Weinreb Lesebuch, Bloemlezing uit een zes en twintig-tal boeken van de schrijver, Thauros Verlag.
1999 Das Markus-Evangelium-Der Erlöser als Gestalt des religiösen Weges, 2 delen, Thauros Verlag.
Mijn ontmoeting met het Nieuwe Testament, De Ster.
2000 Der Weg durch den Tempel-Aufstieg und Rückkehr des Menschen, (Vert. van De weg door de tempel, Hebreeuwse Akademie), Thauros Verlag.
2001 Warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten, (Vert. van Gedragsonderzoek, Hebreeuwse Akademie.), Thauros Verlag.
Gern möchte ich vom Messias erzählen-Juden und Christen unterwegs, Thauros Verlag.
2002 De wortels van de agressie, De Ster.
Zelfvertrouwen en depressie, De Ster.
Gotteserfahrung, Thauros Verlag.
2003 Das chassidische Narrenparadies und andere Schriften, chronologisch geordende bloemlezing uit verspreide werken van de schrijver, Thauros Verlag.
Vom Sinn der Versuchung, Thauros Verlag.

Eerder zijn er door de Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal, naast een veertigtal cursussen, een veertigtal kleine boekjes uitgegeven; dit zijn bewerkingen of vertalingen van door Weinreb gehouden voordrachten over diverse thema's. Deze worden verkocht als 'Juwelen'.

Tot enkele dagen voor zijn dood hield Weinreb nog voordrachten en seminaries in België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Soms gaf hij enkele weken geen voordrachten, om ongestoord te kunnen schrijven.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.