ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Artikelen in de pers

De Linie

Rechts en Links 26 november 1948

* Weinreb

Naarmate de weken voorbijgaan sedert de veroordeling van de Joodse verzetsstrijder F.Weinreb in hoger beroep een (voorlopig) einde gemaakt heeft aan een dramatisch proces, begint de waarheid, eindelijk in breder kring verontrusting te brengen. Het Vrije Volk heeft de vorige Zaterdag bijna een volle pagina gewijd aan de analyse van de Bijzondere Raad van Cassatie, onze lezers welbekend Aan het slot dezer analyse vergelijkt het dagblad der P.v.d.A. de zaak-Weinreb met de befaamde gerechtelijke dwaling uit de z.g. zaak-Giessen-Nieuwkerk (die tussen 1926 en 1930 Nederland bezig hield) en concludeert:

"Aan onze bezorgdheid over de proces-methoden als zodanig, die in de zaak-Weinreb zijn gebruikt, paart zich onze verontrusting over de rechtvaardigheid van de straf, die in deze zaak is opgelegd."

Ratio Koster is zojuist in vrijheid gesteld na een even zware als lichtvaardig-toegediende straf half uitgezeten te hebben. Alle verzoeken tot in vrijheids-stelling van Weinreb echter zijn tot heden afgewezen op grond van redeneringen die we op hun zachts fabuleus moeten noemen.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.