ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Artikelen in de persDe Linie

Vrijdag 17 December 1948

Mededelingen van de Redactie

Daags na het verschijnen van de vorige Linie, waarin gevraagd werd of soms een nieuwe zaak-Weinreb in voorbereiding was, is Frederyk Weinreb na een detentie van 2 jaar onder de Duitsers en 3½ jaar onder de Nederlanders, vrijgelaten. Er zat waarachtig geen oorzakelijk verband tussen onze opmerking en de geste van de Minister van Justitie .... doch we ontveinzen ons niet, dat het begin van onze campagne tegen deze justitionele misgreep, op 2 Juli 1948, ook het begin van dit einde geworden is. Deze opinie behelst geen gram zelfverheffing — integendeel, het spijt ons diep dat we niet twee jaar eerder begonnen zijn met te wijzen op wat hier geschiedde. Niet om Weinreb alleen, niet om een of twee slachtoffers meer of minder, doch uit drang naar ontmaskering van onrecht en schijnheiligheid waaraan ontelbaren in Nederland sedert 1944 ten prooi gevallen zijn.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.