ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

6
wet van de grote getallen * wiskunde

De wet van de grote getallen, een bekend wiskundig statistisch verschijnsel, laat zien dat deze wereld en daarin ook de mensheid één geheel is en dat voor dit geheel wel degelijk een vaste maat is gegeven. Als men een beperkt aantal mensen zou nakijken, dan kon het zijn dat men bij voorbeeld 8 mannen en 2 vrouwen vond op de 10 gevallen. Doch hoe meer gevallen men beziet, hoe meer men nadert tot de verhouding l : l omdat de mensheid als totaal mannelijk en vrouwelijk is, waarbij werkelijk praktisch evenveel mannen als vrouwen aanwezig zijn.

Zo vindt men ook bij bepaalde ziekten over de gehele wereld steeds een vast getal als men maar inderdaad grote aantallen, liefst, alles beziet. Het kan voorkomen dat in een bepaald dorp of zelfs in een stad een bepaalde ziekte niet voorkomt, in een land zullen er al een aantal gevallen zijn, die naar verhouding ongeveer aangeven wat eigenlijk steeds wetmatig is daar. Doch indien men de hele wereld daarop onderzoekt zal men een vast getal vinden dat weliswaar veranderen kan, doch dan ook met een vaste wetmatigheid veranderd wordt. Zo is het ook bij natuurverschijnselen; bij voorbeeld indien men een natuurwetenschappelijk experiment maakt, ziet men bij een gering aantal proeven nog allesbehalve de wetmatigheid, of wel (waar men vaak op in vliegt) een schijnbare wetmatigheid, doch hoe groter het aantal proeven wordt, hoe meer een bepaald principe naar voren komt. En hoe vaak men dan ook deze proeven herhaalt, steeds blijft dit principe gelden.

Zo gaat het tenslotte met alle dingen in de wereld en daaruit blijkt dat alles eigenlijk versplinterd aan ons verschijnt als via een caleidoscoop, doch dat het in werkelijkheid een eenheid is volgens zeer bepaalde beginselen opgebouwd. De mensen lijken uiterlijk niets op elkaar, zeker niet wanneer men personen uit verschillende werelddelen neemt, doch het totaal-beeld van de mens is juist wat men zou kunnen noemen: een bepaald gemiddelde van al die kleine deeltjes en dit totaal-beeld heeft een bepaalde graad van gezondheid, van ziekte, van lichte en donkere huidskleur, bepaalde kleur ogen, etc.

Deze wet van de grote getallen laat dus zien hoe eigenlijk de deeltjes op zichzelf praktisch niets zijn en slechts het geheel -indien men het langs die kant wil bekijken- een zin heeft.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.