ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

5
politiek * geschiedenis

De mens moet het zijne doen. Dit is eigenlijk in een nutshell wat men onder politiek behoort te verstaan. Zodra de mens zich gaat bezig houden met dingen buiten zijn dagelijkse sfeer, zogenaamd dus met staatsleiding met wereldleiding en dergelijke, betekent dat dat hij zich tot god maakt en geen vertrouwen heeft in de leiding van God al zegt hij dit niet zo, maar meent het zelf beter te weten, beter te kunnen.

Van de mens wordt in de Bijbel slechts verlangd dat hij dingen doet die verband houden met de omgang met anderen. Hij behoort zijn gezin te onderhouden, vrienden te helpen (ook, zoals uitdrukkelijk vermeld wordt, vijanden) doch nergens wordt van de mens verlangd politiek te bedrijven in de zin zoals de heidenen dit inderdaad in grootse stijl deden en doen. Als de mens inderdaad het zijne doet, dat wat hem ontmoet op zijn menselijke wijze bejegent, dan is dit de enige en de beste politiek, dan komt inderdaad alles in de wereld langs de zachtste en kortste weg. Zodra hij echter het oordeel tot zichzelf neemt, dus weer de boom der kennis voor zich neemt, komt de moeilijke weg en ontstaan er oorlogen, ellende, etc.

Het is niet eenvoudig de mens ervan te overtuigen, dat hij van al die dingen moet afblijven, want de mens heeft niet het vertrouwen, dat het dan wel goed komt. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat hij slechts vertrouwen heeft in zichzelf en als hij er niet aankomt, dan is hij bang dat de dingen spaak zullen lopen.

Politiek in de zin zoals wij die tegenwoordig kennen, is derhalve zuiver heidens. Het was in de oudheid het principe van Griekenland, Rome, Assyrië, Babylon, Egypte en hoewel men zich aan de lotgevallen van deze volkeren en culturen zou kunnen spiegelen, is men blijkbaar verblind en wil en kan dit niet zien. Juist het in heidense zin niet-politiek zijn heeft de grootste gevolgen gehad. Niemand kan zeggen, dat de figuren in de Bijbel politiek hebben gehandeld. Voor het moment leken zij dan ook van ondergeschikt belang; uiteindelijk echter zijn slechts zij de enige belangrijken en al het andere is slechts franje en achtergrond, die alleen ter illustratie en versiering erbij is.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.