ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

48

elektronen * kern-kringen * breuk * verzwakking * spreiding* deze tijd

Een zwakke elektron heeft nauwelijks contact met de kern. Wie zwak is, verliest het contact met de kern en zijn daden zijn derhalve ook zwak en niet ver strekkend. Dit is een *chesed, want zou het niet zo zijn, dan zou de mens ieder ogenblik werelden kunnen vernietigen.

Op het eten van de boom der kennis volgt de verzwakking van de mens, het breken van de mens, de dood van de mens. En deze verzwakking was goed, omdat nu de mens de wereld niet kon aanvallen en zou hij haar aanvallen, dan was hij niet bij machte haar belangrijk schade te doen. Iedere boom der kennis-daad brengt een verdere verzwakking mee, omdat iedere boom der kennis-daad het gevaar doet toenemen. Er is een tegengestelde correlatie tussen het opnemen van de boom der kennis en de kracht ten opzichte van de kern. Zoals de ogen zich voor het 3-dimensionale openen, zo staat ook zwakheid in de geest van de mens en ook zwakheid in het concentratievermogen en in het fysieke. En slechts op deze wijze, door een verder gaande breuk en de verkleining van de kracht van een enkeling kan de wereld blijven bestaan en gaat zij de weg naar de 1-wording verder. Een zwakke elektron kan wegvliegen en dan is er niets verloren, doch het kan ook gemakkelijk door een kern worden gegrepen. Voor de kern maakt het niets uit en voor het geheel is het beter dat de elektron, het individu, zwak wordt. Hoe verder de breuk gemaakt wordt, hoe meer dus de boom der kennis wordt opgenomen, des te groter wordt de spreiding, dus des te groter worden de getallen. Men heeft dan het massale in de bevolking, omdat de mens gebroken is en zijn totaliteit slechts bestaat door een grotere massa enkelingen. In een bepaald tijdperk kunnen bij voorbeeld honderd miljoen mensen de totale mens vormen, in een ander tijdperk zijn er twee miljard voor nodig. De totale mens is altijd 1 tegenover de wereld en blijft steeds zichzelf. De verschijningsvorm echter gaat gepaard met een grotere of kleinere breuk. De tijd van zogenaamde bloei van de wetenschap, dus van een sterk redeneren via de boom der kennis, geeft een toename van bevolking te zien, een opeenhoping van de bevolking in de steden, omdat de enkeling zwakker wordt en slechts de totaliteit van vele enkelingen de oorspronkelijke mens weer kan voorstellen.

* Uit mensbeeld in de Kabbala: CHESED. De 1e der 7 sefiroth, nadat de bovenste 3 als andere wereld het fundament vormen; met chesed, genade, schenkende liefde, begint de wereld; het is de sefira van de 1e scheppingsdag; volgens de overlevering is het de basis-(ver)houding, waarmee de schepping verschijnen kan, zowel in de wereld, in de eeuwigheid als ook in de mens

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.