ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

47

eten * zin v.d. wereld * rein-onrein* Schekets (kruipend ongedierte)*  Kascher 

De wereld wil gegeten worden, omdat dit eten inhoudt de verlossing van de wereld. In bepaalde tijden dringt dit genomen willen worden zich op zeer sterke wijze op. Onbekende mineralen, onbekende planten krijgen „nuttige functie” en deze veroorzaakt het nemen er van door de mens. Vlees smaakt goed, ruikt goed, omdat het gegeten wil worden.

Doch er zijn andere dingen die niet gegeten hoeven te worden, zelfs niet gegeten kunnen worden. En er zijn zelfs dingen die er om roepen om gedood te worden. Vele dieren, denk bij voorbeeld aan muizen of katten, worden niet gegeten, er is bij de mensen een walging bij het denken aan eten van deze dieren. Dit zijn dan ook geen dingen die in deze wereld de weg van de spreiding van de mens moeten gaan. Ook leeuwen, en dergelijke zijn niet bepaald om gegeten te worden, doch hebben een geheel andere functie tegenover de mens. En tenslotte zijn er dieren zoals ongedierte, welke de mens doden moet, omdat zodra hij dit niet doet de wereld geen bestaan zou kunnen hebben. Deze dieren roepen er als het ware om om vernietigd te worden. Zoals de eetbare dieren zich in hun vlees smakelijk voordoen, zo wekt ongedierte een walging op. Zo doet ieder ding zich voor op een wijze die bij de mens een reactie opwekt: op te nemen, af te stoten of te vernietigen. Het vernietigen van dergelijke dieren is niet een wreed iets, doch het is iets waarom deze praktisch roepen. Zij heten dan ook schekets, hetgeen wil zeggen: afschuw. Het zou juist een constant houden, een continueren van de 2-heid en de spreiding zijn, indien men deze dingen zonder meer liet zijn. Tenslotte kan dit zelfs niet, want al zijn er mensen die dat zouden willen doorzetten, als anderen niet anders handelden, dan zou de wereld geen bestand kunnen hebben. De wijze waarop de dingen zich dus voordoen, houdt verband met hun wezen, hun bestemming en met hun ervaringen en hun loop in vorige werelden.

Als de wereld door bepaalde wezens materieel niet zou kunnen bestaan, kan zij dit ook in wezen niet. Het materiele is een verschijningsvorm vorm van het wezenlijke.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.