ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

46.

Spiegel * Kern-elektronen * tegenstelling * alternatief * logica * filosofie * ½ * Amalek * Megilla * politiek * planning * economie * wetenschappen

Deze wereld staat als schepping tegenover de schepper en is dus in feite in spiegelbeeld. Zo staat steeds iedere kring als spiegelbeeld tegenover de kern. Het is als Links en Rechts, elkaars spiegelbeeld zijn. Zij gelijken op elkaar. Maar hij die weet, dat deze wereld ½ is, een schepping is, zal steeds weten dat zij zich spiegelt met de andere helft. Hij echter die de boom der kennis eet, die zich dus zelf tot centrum maakt, kan dit niet weten, omdat hij slechts zichzelf als centrum weet. Zijn ogen worden voor het 3-dimensionale geopend en hij weet niet van spiegelen tegenover een werkelijke kern.

Amolek weet niet dat de mens 2 is tegenover de schepper en matigt zich aan zelf de beslissing te hebben over alle dingen ter wereld. Daarom ziet men steeds de vergissing van de mensheid, dat de dingen anders uitkomen dan men ze gedacht had. Men vergeet, dat op het beslissende moment de dingen gespiegeld worden en dan in het tegenovergestelde uitkomen van wat men zelf geplanned had. Dit begon al met het eten van de boom der kennis, toen de mens dacht te worden als God en dat het feit van het spiegelen, van het ½ zijn, juist verder weggaan van God betekende. Dit zien wij ook bij Haman, die overtuigd is zijn politiek zo te voeren dat zijn tegenstanders vernietigd zullen worden. Maar door het spiegelbeeld draait het er op uit, dat hij vernietigd wordt. De wereldgeschiedenis is vol van dergelijke voorbeelden, want feitelijk zal niemand iets ondernemen als hij niet wist dat hij een behoorlijke kans van slagen had. En steeds is er maar één die het wint en één die verliest. Een overwinnaar wordt door een nieuwe opzet de verliezer van morgen. Steeds weer zijn de plannen objectief en logisch volkomen in orde, doch omdat men vergeet dat er een spiegel bestaat, dat alles uiteindelijk op het moment dat de beslissing komt, verbinding krijgt met het tegenovergestelde, valt men uiteindelijk en is het resultaat het tegenovergestelde van wat men verwacht heeft, dus nog erger als bij het punt van uitgang. Indien Haman niets ondernomen had met zijn boom van de 72 + 1, dan was hij Haman gebleven en zijn tegenstanders waren gebleven die zij waren. Indien de mens de boom der kennis niet genomen zou hebben, zou hij niet "als god" zijn geworden, doch evenmin het paradijs hebben verloren. Nu echter werd hij niet alleen niet "als God", doch verloor ook het paradijs, zoals Haman het leven verloor en zijn tegenstanders koning werden. Ieder objectief plannen maken loopt hierop uit, omdat ieder objectief plan uiteraard niet rekening kan houden met een ½ toestand, met een oordeel dat vanuit een ander standpunt genomen moet worden.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.