ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

43

Kus * kind * Generaties * Rachel * 2e wereld * lijden * Benjamin * geboorte * moeder * taal * R * Jamin (rechts)

Het kussen is de wil tot het kind. En het kind houdt in de dood van de moeder. Want met het verschijnen van het kind heeft de vorige generatie haar zin vervuld en kan gaan. De gehele bloei van de vrouw is terwille van de kus en de vrucht, zoals dit ook bij planten gezien wordt. Rachel is typisch de moeder van deze mens, stierf dan ook direct bij het krijgen van het tweede kind, dus van deze 2e wereld. Zij zag in deze wereld, zoals de aarde dit ziet, slechts lijden. En het was de man die de naam "zoon van het lijden" veranderde in "zoon van rechts" tevens inhoudende de tijd in haar voltooiing. Immers jamin (door de sluit-nun) is de ideale vorm van dag, van tijd, welke normaal verschijnt in jamim. (met sluit-mem). Rachel was de enige vrouw waarvan daar verteld wordt dat zij door haar man gekust werden Rachel is de enige vrouw waarvan daar blijkt dat zij met het krijgen van het kind sterft. Deze duidelijkheid is er juist omdat in dit verhaal alles tot in wezen duidelijk is en inderdaad op een kus de dood van de vrouw moet volgen. In andere hoedanigheden zien wij dit door ons 3-dimensionaal kijken niet direct, doch overal begint, als de functie vervuld is de aftakeling van het lichaam, begint eigenlijk de dood. Feitelijk is reeds het verschijnen van de puberteit het begin van de dood, omdat deze puberteit inhoudt de vraag en de drang naar de kus. Het lichaam ondergaat dan juist die veranderingen welke aantonen, dat de lijn omlaag gaat, dat het uiteenvallen begint. Juist vóór het sterven, het uiteenvallen, komt de mooiste bloei, zoals wij dit tenslotte ook in de natuur bij de planten zien.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.