ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

41

deze wereld * links * geboorte * vrouw * navelstreng * Schimoun-Levi * Pinchos* Simri * 257 * 4 * deze mens * planten * spijsvertering * Pesach * Schewoeous * Oumer * Mattan Touro * Sinai * 72 * Sukkous * Schmini Atseres * Assifo * Dorsen * Keziro

Deze wereld leunt op de linkerkant. Dit is het stadium waarin deze wereld wordt geboren. Zo leunt ook het kind bij en direct na zijn geboorte op de moeder, welke op de linker plaats staat. Het kind komt van de vrouw, van de linkerkant. Het is er in een bepaald stadium ook na de geboorte nog mee verbonden en dit is dit leven in zijn eerste fase. Het eerste losmaken van de linkerkant. geschiedt met het doorsnijden van de navelstreng.

Deze fase komt ook verder voor in het doorsnijden van de verbinding Simon en Levi. Simon is het 2e, dus Links en Levi is de 3e, dus in het centrum, de plaats van het kind. Toen Levi met Simon samen was, kwam er onheil en leed, zoals dit ook gebeurt bij het rusten van de mens op deze wereld, totdat zij door de zegen van Jacob gescheiden werden. Levi verschijnt dan in Pinchas en Simon In Simri, welke door Pinchas wordt gedood, de 257 wordt gedood. Dit is het lichaam dat met Midjan-Links verbonden is.

Het hele leven is een leunen op de materie, op de Linkerkant. Het hart is naar links gericht en geeft in zijn 4 kamers de 4-heid van de 4 werelden. De materie, dus al het zichtbare, wordt in 4 verdeeld, evenzo waren er de 4 aartsmoeders. Alles van de 4 is Links-gericht.

De mens in zijn materiele vorm is als de plant, dus als dat hetwelk het eerste leven uitdrukt. Zijn eten komt uit de bodem, uit de aarde, zoals het eten van de planten via de wortels uit de aarde wordt opgenomen. De kringloop van dit eten houdt in, dat het uit de aarde komend tenslotte ook weer in de aarde terecht komt, hetzij naar langere tijd via de opbouw van het lichaam, hetzij direct als het niet in het lichaam kan worden opgenomen. Praktisch komt het dus hierop neer, dat de mens aan de aarde vastzit evenals de plant. In onze 3-dimensionale verschijningsvorm lijkt het vaak alsof wij los van de aarde zijn, doch dan is dat slechts in schijn, hetwelk veroorzaakt wordt door het feit, dat wij steeds momentopnamen zien en niet de gehele situatie als een 1-heid. Reeds een bepaald soort film zou ons kunnen tonen, in vertraagde en versnelde uitvoering, hoe wij in werkelijkheid aan onze aarde vastzitten. Door het eten is de mens aan de aarde vastgenageld. Zo is dus zijn gehele bestaan hier een rusten op de Linkerkant en het vastzitten aan de moeder. Dit is het stadium tussen Pasen en Pinksteren. Met Pasen is de geboorte van de mens en staat hij als het graan op het veld. Tussen Pasen en Pinksteren wordt het snijden van het graan geteld. Het is dus de wereld van de verhoudingen waarin het getal staat en het getal is verschijningsvorm in het 3-dimensionale. Dit zijn de 49 dagen, de vervulling dus van het getal 7 van de 7e wereld. Met Pinksteren komt de 1, de openbaring en houdt het tellen op, omdat de verschijningsvorm dan niet meer op deze wijze door het getal wordt geregeerd en uitgedrukt. Met Pinksteren is de oogst ook geheel gesneden, is de mens in zijn verschijningsvorm ook los van de aarde. Dan breekt de periode aan waar de mens in zijn kern nog gevangen zit in de omhulling. Het bevrijden van de kern uit de omhulling is een feit dat in deze verschijningsvorm overeenkomt met het dorsen van het graan. De zomertijd is dus de tijd van het los-zijn van de bodem, maar toch nog het verborgen en gevallen zijn van de kern. Eerst het einde van de zomer houdt de bevrijding van de kern in en dan begint de zichtbaarheid van de 8, zich uitdrukkende in de schemini atseres (slotfeest).

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.