ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

40

Jetsias Mitsraim * Chazous * ongeveer * wetenschap * waarneming * deze wereld * Awoudo Soro * ½ *

De Jetsias Mizraïm, (uittocht uit Egypte), wordt bepaald op omstreeks de ½, op omstreeks Chazous, (middernacht). Dit "omstreeks" is een typisch iets op deze wereld. Niets in de materie is zodanig vastgelegd dat het zo is en niet anders kan. Steeds is er in ieder ding een marge. Als verklaring van deze marge wordt gegeven het feit, dat de volkeren van Awoudo Soro (heidendom) steeds aan het rekenen gaan met hun inzicht en hun waarneming en bij voorbeeld deze ½ ook zouden kunnen berekenen als een bepalend iets van deze wereld. Zeer waarschijnlijk is het dan, dat zij deze ½ niet juist zouden berekenen en aangezien zij volledig vanuit de boom der kennis zouden redeneren, zou dit inhouden, dat zij hun eigen berekening als juist aanvaarden en iedere andere opgave verwerpen als foutief. Daarom werd steeds bij alles het "omstreeks" gegeven, het "ongeveer", opdat iedere berekening, al was zij fout, toch ongeveer de richting van deze bepaling zou kunnen benaderen. Het is het zich sluieren van deze wereld tegen de aanvallende boom der kennis. De wereld trekt weg in schalen, bedekt zich om niet in haar directe kern gegrepen te kunnen worden, omdat iedere boom der kennis-daad de neiging heeft zichzelf tot middelpunt te maken en uit dit middelpunt alles te benaderen en te bepalen.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.