ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

35

Val * Cheth * 3-4 * 4e wereld * 3e wereld * 1-4 * 4e Dour * 1000 * Alef * Elef

Een daad welke een val meebrengt, blijft haar invloed uitstrekken tot in het 3e en 4e geslacht. Dit is de afstand van het begin van de wereld tot het einde toe; van de *Atsiloeth tot de Assio toe. Dit 3e en 4e wordt steeds tezamen genoemd. **Zo zien wij ook de derde en de vierde Rivier samenvloeien tot 1. En zo zijn ook de Jetsiro en de Assio door de naam van God gebonden. En zelfs tot in de verschijningsvorm van de mens toe is dit 3e en 4e een concreet iets, want de mens ziet bij zich zelf in werkelijkheid zijn 3e en 4e geslacht en dit zien van het 4e geslacht is praktisch het uiterste en daar wordt de mens ook weer met de 1 verbonden. Van de 1 tot de 4 is een 1-heid. De verhouding 1-4 is dus een verhouding die tot in alle onderdelen doorwerkt. Men kan dit waarnemen op alle gebieden. Zeer zeker ook in dit leven. Dat de 1 met de 4 samenhangt is de basis van deze 4e wereld en zou hij niet tot de 4 doorgaan, dan hingen wij los van de rest, want dit is de wetmatigheid van de materie en zodra men in de wereld van de val is, is men onderworpen aan deze hoedanigheid. 4 is derhalve steeds en overal het getal van de materie. Doch bij het goede, bij de directe verbinding met de 1 wordt niet gesproken van de ¾, doch van de duizendste, van de ***Elef. En deze duizend is altijd 1 en deze duizend wordt ook bereikt in de 3e cyclus, als de ****kof, resch, schin en taw tezamen zijn en een 1-heid vormen, want dan wordt alles direct tot 1-heid gebonden en is direct alles in een eeuwigheid bestaand.

* Er zijn 4 bijbelse werelden. Zie ook Bijbel als Schepping blz.120

Die eerste wereld noemt men in de overlevering de Olam Atsiloeth hetgeen zeggen wil „de wereld welke dichtbij staat”; met dat dichtbij bedoelt men dan het dicht bij God. Het is in de Sefiroth-systematiek de wereld waarboven de „kether”, de kroon, werd geplaatst en die werd gezien als bestaande uit een harmonie tussen de verschillende mogelijkheden van inzicht, in het Hebreeuws uitgedrukt als „chochma”, „bina” en „daäth”. De harmonie van deze drieheid wordt beschouwd als de aanwezigheid reeds van de schepping in de wereld bij God, in het weten en inzicht van de zin en van de weg van de schepping.

De tweede wereld, die van de eerste drie dagen, noemde men de „Olam Bria”, in vertaling „de wereld van de schepping”. De derde, die van de tweede drie dagen werd genoemd de „Olam Jetsira”, de wereld van de vorming, of vorm-wording. En dan de vierde, die van de zevende dag dus, daar waar de Sefira „Malchoeth”, het „koninkrijk”, is geplaatst, noemt men de „Olam Assia”, de wereld van de daad, van het „doen”.

** De Eufraat en de Tigris, in het Hebreeuws de Chidekel en de Prath.

***In het Hebreeuws worden Alef de eerste letter en Elef 1000 gelijk geschreven.

****De getalwaarde van deze laatste 4 letters van het Hebreeuwse alfabet zijn kof =100 resch=200 schin=300 taw=400 is samen 1000

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.