ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

25
Schem-Cham-Jafet * geheim * kern-elektronen

De wijze van optreden van Schem, Cham en Jafet typeert steeds deze wereld.

Noach lag in het midden van de tent, dus was verschijningsvorm van datgene wat het wezen van de wereld is. Dit wezen van de wereld kan niet met onze ogen, dus het 3-dimensionale zien, worden waargenomen. Doet men dit, dan ziet men slechts naaktheid en blijft men voor altijd knecht, dus het indirecte, kan niet zelf het lot der dingen in handen nemen. Dit 3-dimensionale zien was inherent aan Cham. Schem en Jafet daarentegen keken juist niet met hun ogen, bewust niet, en konden daarom datgene wat op schaamte en val wees, bedekken. Zij werden de heren van de wereld, namen het lot van de wereld in handen en Cham was hun knecht. Dit beeldt zich steeds af bij het waarnemen der dingen. Wie de dingen slechts waarneemt als Cham, dus in hun materiële verschijningsvorm het wezen wil leren kennen, zal de weg van Cham opgaan. Zij die van dit wezen weten en juist zijn zichtbaarheid bedekken, gaan de weg van Schem en Jafet.

Wie de kern als kring ziet, is alleen kring. Wie het kring-karakter van de verschijningsvorm van de kern bedekt en niet met deze 3-dimensionale ogen de kern wil zien, blijft contact hebben met de kern en heeft in alles een kern-wezen, wordt dus medebepalend voor het lot van de wereld, hetgeen Cham, de kring, juist niet kan. Die is kring alleen en leeft in een roes, wil slechts kring zijn. Weet van niets anders.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.