ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

24
3-dimensionaal * boom des levens * C-oog * wetenschappen * deze tijd * techniek * kern-elektronen

Met het eten van de boom der kennis openden zich de ogen van de mens. Dit openen wil zeggen het zien van de 3-dimensionale wereld. Voordien zag de mens door alle tijden heen en overzag de wereld in tijd en ruimte van begin tot einde. Dit 4-dimensionale zien is nu bedekt en werkt slechts via een klier met interne secretie.

Het zien van de dingen is dus een gevolg van het eten van de boom der kennis en hoe duidelijker wij de dingen zien, hoe meer wij de boom der kennis in ons hebben opgenomen. Er waren tijden waarin men de 3-dimensionale wereld slechts vaag zag en er blijkbaar weinig interesse voor had. Deze tijden strekten zich praktisch tot voor enige honderden jaren uit. Wij zagen de dingen wel, doch zagen nog niet zo scherp dat wij alleen 3-dimensionaal zagen; er was nog een andere tijd voor de dingen die van een ander uitgangspunt kwam. Immers toen van de boom der kennis gegeten was, werd de weg naar de boom des levens afgesloten. Dit zien wij constant in de praktijk. Er is een tegengestelde correlatie tussen de boom der kennis en de boom des levens. Hoe meer wij langs de weg van de boom der kennis dus 3-dimensionaal zien, hoe minder wij langs de weg van de boom des levens, dus 4-dimensionaal kunnen zien.

In deze laatste tijden wordt het zien der dingen steeds sterker; wij kennen de 3-dimensionale wereld steeds beter en hoe beter wij haar kennen hoe meer wij het wezen van de wereld verliezen. De meest bekwame specialisten kenmerken zich door het niet-weten en het niet willen weten zelfs van het wezen der dingen. De opvoeding in de scholen is reeds zodanig, dat men de kinderen slechts aandacht leert hebben voor de verschijningsvorm der dingen, dus van de 3-dimensionale wereld. En zo is de weg verder ook. De zogenaamde wetenschappelijke ontwikkeling houdt in, dat men steeds scherper en duidelijker het 3-dimensionale leert zien. Men leert het met microscopen bekijken of met astronomische kijkers en ziet inderdaad steeds meer. De boom der kennis ogen worden steeds verder geopend en het boom des levens-oog sluit zich des te sterker.

Toen de mens zijn boom der kennis-ogen opende, zag hij zijn naaktheid en schaamde zich. Ditzelfde is ook het geval bij het volgen van de zogenaamde wetenschappelijke weg. Onherroepelijk komt men door met boom der kennis-ogen te kijken tot theorieën als het Darwinisme of wat daaruit is voortgevloeid. Dit zich schamen voor zichzelf brengt het verbergen in de tijd met zich mee; zoals Adam zich in de bomen van de Hof Eden verborg, zo verbergt iedereen zich in de tijd. Dit is het leven in de roes om niet gezien te worden en niet te zien.

Een teken van deze tijd is, dat de mens een sterke en zuivere waarneming van de dingen in de verschijningsvorm heeft, dus dat deze mens zich sterk op de boom der kennis heeft georiënteerd en dat hij dus automatisch van de boom des levens is afgetrokken. Deze mens wordt dan uit de Hof Eden verdreven, hij wordt dus uit de kern naar de verdere cycli verdreven en weet niet meer zelf de kern, weet niet meer de plaats waar deze te vinden en zoekt deze plaats in de 3- dimensionale wereld, omdat voor hem niets anders bestaat dan het 3-dimensionale.

En het eten van de boom der kennis houdt in, het gelijk willen zijn aan God dus het nemen van het oordeel tot zich. Zodra men het oordeel over goed en kwaad bij zichzelf zoekt en niet zoekt bij de 1, waartegenover men 2 is, eet men van de boom der kennis en openen zich de boom der kennis ogen. Het is de onbescheidenheid dezer tijden, die het sterker zich openen der boom der kennis ogen meebracht.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.