ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Notities van lezingen

80

Moschiach-Simcha * taal * optimisme * vreugde * pessimisme-ziekte * kern * geneeskunde

Het woord voor vreugde, blijdschap heeft als stam Schin-Mem-Cheth en de stam van Moschiach is Mem-Schin-Cheth. Beide woorden hebben de zelfde opbouw en hun verband gaat zeer ver. Niet alleen, dat de 8e dag een dag van blijdschap is, doch deze 8e dag kan hier in deze wereld, al is nu nog de 7e dag, de aanwezige, beleefd worden indien men zelf in blijdschap, in optimisme leeft. Optimisme laat zien dat men weet, zeker weet, dat alles goed komt, dat alles 1 wordt. Men heeft de overtuiging in zichzelf, dat uiteindelijk alles gered wordt. Hij, die deze overtuiging heeft, kan niet anders dan blij zijn, verheugd zijn. Iemand die pessimistisch is laat door zijn stemming zien, dat in hem niet meer het bewustzijn leeft, dat God de wereld leidt en dat alles zoals het is een deel is naar de weg van de uiteindelijke bevrijding. De pessimist valt daarom steeds verder in de handen van het kwaad; ziekten overweldigen hem, lichamelijk zowel als geestelijk. Zijn persoonlijkheid wordt afgebroken, zijn persoonlijkheid kan niet meer wakker leven en houdt zich slechts door een roes in stand. Dit komt, omdat hij geen kern meer heeft, omdat hij niet meer weet van een kern, daar, indien hij een kern zou hebben, hij nooit in een gevoel zou kunnen raken dat dingen verkeerd gaan. De blijde mens heeft een kern en deze geeft hem instinctmatig het gevoel dat alles zoals het gaat, goed gaat en de optimist beleeft eigenlijk nu al het leven van de 8e dag.

Mensen met zure gezichten kunnen niet goed zijn. Zij bezitten geen vertrouwen, bezitten van binnen geen houvast en raken zodoende steeds verder van het wezenlijke af.

Het is een bekend feit, dat opgewektheid een der sterkste factoren is bij een genezingsproces. Een persoon, die bij zichzelf en in zijn omgeving alles donker inziet, heeft geen kern, zodat zijn lichaam niet meer gevoed kan worden. Wat er aan zijn lichaam ook gedaan wordt, het kan niet wezenlijk zijn, kan slechts als een tijdelijk iets werken. De beruchte methode Coué, op zichzelf charlatanerie, omdat zij in een tijd ontstond toen men van het wezen niets meer wist, bevat toch een reminiscentie aan dit verschijnsel. Het is echter een kwestie van zelf gemaakte ideeën, dat men zich inpraat dat alles goed gaat. Men moet werkelijk overtuigd zijn van het goed-gaan der hele wereld en van zichzelf op ieder gebied, wil men een wereld opbouwen die het lichaam vanzelfsprekend onder alle omstandigheden weer voedt.

Het mededelen aan zieken, met name door artsen, dat een toestand niet zo best is, of zelfs gevaarlijk is, kan men bijna onder de rubriek moord rangschikken. Deze mededeling holt namelijk de kern, voor zover zij nog aanwezig is, uit en brengt de persoon in een pessimistische stemming en maakt daardoor de breuk sterker, brengt dus de dood nader.

Tot het einde toe behoort de mens vreugdevol te blijven. Het is bekend, dat toen de Lubliner Raw een 15-tal jaren geleden de dood voelde naderen, hij zich met zijn bed in een grote zaal van de Jeschiewe liet dragen en de leerlingen verzocht om hem heen een groot feestmaal aan te richten, te zingen en te dansen, omdat hij op deze wijze van de wereld wilde weggaan, vreugdevol, niet bedrukt, wilde weggaan, in het bezit van een bewuste kern, die aan alles en allen de overtuiging gaf, dat dit weggaan eigenlijk geen weggaan was, zoals alles wat de 7e dag kenmerkt, geen definitief weggaan kan zijn. Zoals ook het weggaan van Henoch en van Elia geen werkelijk weggaan was.

Het moge zijn nut hebben zieken attent te maken op de fout van een bepaalde leefwijze, men mag dit echter nimmer doen door hem te dreigen met nog ernstiger kwalen of met de dood als gevolg. Men moet hen door opgewektheid, door het hen ingeven van een levenwekkende overtuiging van een wereldbeschouwing welke een kern kent, weer sterken en op deze wijze hen van een minder goede weg, die alleen het gevolg kan zijn van een afdwaling van de kern, af te brengen.

 

In de Joodse overlevering wordt de 7e dag gezien als deze wereld nu en de 8e dag als de dag van de komst van de Moschiach. Zo ook 7e wereld en 8e wereld. (A.W.)

 

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.