ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Notities van lezingen

77

Proe oerewoe * economie * politiek * deze tijd

            Deze tijd kent de angst voor overbevolking. Zelfs in zogenaamd kerkelijke kringen wordt dit als een probleem gezien. Men vindt het niet steeds verantwoord om het constant kinderen krijgen als een verblijdend verschijnsel te begroeten. Dit is typisch voor deze tijd. Want de eerste zegen die God aan de mens gaf toen deze geschapen werd, was de proe oerewoe, het wees vruchtbaar en vermenigvuldig u.

            Als dus de zin van de mens in wezen dit was, dan kan het toenemen van de bevolking nooit een verkeerde uitwerking hebben. Ons zogenaamd economisch inzicht is, over de tijd gezien, zeer beperkt en het beoordelen van wenselijkheid volgens maatstaven van ons inzicht, kan, zodra het dingen als leven en dood betreft, uiterst gevaarlijk worden.

            Van angst voor overbevolking tot het steriliseren van mensen en het doden van gehele bevolkingen, is slechts een stap. Zij gaan allen uit van het inzicht, dat men als mens beoordelen kan wat er over enige tijd zal zijn, het zich dus als mens toe-eigenen van het oordeel over dingen die komen moeten.

            Juist van kerkelijke zijde, waar men zogenaamd de Bijbel als maatstaf aanneemt, zou men toch moeten beseffen, dat Gods eerste woord tot de mens belangrijk en door-slaggevend behoort te zijn en iedere andere discussie hierover behoort uit te sluiten.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.