ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Notities van lezingen

 

 Hooglied* man * vrouw * kern * lied natuur-tewa 

             Het Schir haschirim, het Hooglied, wil eigenlijk precies vertaald zeggen: Lied der Liederen, het is dus lied dat de kern vormt der andere liederen. Lied wil zeggen: rechte lijn, vaststaande ontwikkeling. Want het lied onderscheidt zich juist van het niet-lied door zijn regelmaat in ritme en rijm. Alles is vaststaand, kan geen andere nuances aannemen en daardoor wordt het lied. De opbouw is volgens vaste regels. In ons spreken kunnen wij de weg gaan die wij willen, wij kunnen op verschillende toonhoogte spreken, wij hoeven in dit spreken geen regelmaat te gebruiken. Het lied is daar het tegendeel van. Het woord schir heeft de stam van lijn, rechte lijn, dus van de dwang om een bepaalde richting te gaan. Daarom wordt ook gezegd, dat alles in de schepping zijn lied heeft. Het gaat zijn weg met de regelmaat van een lied. Slechts de mens kent het alternatief en kan daarom spreken.

            Het “Lied der Liederen” is dus de regelmaat van de schepping, die in de kern aanwezig is. Alle andere verhalen over deze schepping zijn cirkel-verhalen en het Lied der Liederen is het kern-verhaal. In dit verhaal wordt verteld, wat de zin van de wereld is en in welke regelmaat de wereld zich ontwikkelt. En deze ontwikkeling uit zich in het elkaar zoeken van de 2 uitersten, van Salomo en Sulamith, van man en vrouw. De wijze waarop zij elkaar kwijtraken, elkaar bijna vinden, weer kwijtraken en elkaar ten slotte vinden, is de weg van de wereld, zowel in tijd als in ruimte.

            Alle onderdelen van dit verhaal, alle delen van het lichaam die daarin genoemd worden, zijn de plaatsen in de wereld en de weg welke de wereld gaat. Als de man zijn geliefde schildert, dan vertelt hij eerst van haar hoofd, haar haren en daalt dan tot aan haar romp omlaag. Het is het maken van de vrouw, het maken van de wereld, welke vrouw is tegen over God. Aan het einde wordt deze vrouw nogmaals uitgebeeld, doch nu beginnende bij haar schoenen en via haar voeten omhoog. Nu is het de wereld die omhoog gaat en de weg naar boven krijgt. De plaats van dit verhaal, van deze tekening, de delen van het lichaam, zij alle zijn wezenlijk voor de zin van de wereld. Het lied begint met de man en vrouw die elkaar zoeken, de 2-heid die er is, dit weten dat zij bij elkaar horen, en die elkaar kwijtgeraakt is.

            Zo begon deze wereld, zoals zij gemaakt is met Bereischith, met de 2, omdat deze 2 het begin van de materiele wereld is.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.