ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Notities van lezingen

Torah * Bijbelkritiek * geschiedenis * kern-kringen * archeologie * leren

Zodra iemand een kerngebeurtenis in de kring plaatst, er dus een tijdsverschijnsel van maakt, is hij hoe dan ook schuldig. Het is in ieder geval een boom der kennis-wezen, dat, ofwel de val doet, of reeds afgesneden is van de kern. Daarom zijn degenen die uit het kernverhaal, dat de Bijbel is, gebeurtenissen trekken en deze tot tijdsverschijnselen maken en zeggen dat deze gebeurtenissen of tot lering, of tot afschuw moeten zijn, in ieder geval fout. Dit kernverhaal vertelt juist hoe de wereld en hoe de mens is en niet hoe hij kan zijn. Het is een verhaal dat evengoed geldt voor dit moment, als voor een moment 1000 jaren later, of voor een moment dat ver in de toekomst zou liggen. De boosheid dus over bepaalde mensen, of dingen, die hun voorouders zogenaamd zouden hebben gedaan tonen aan dat deze boosheid voortvloeit uit een karakter dat van de kern al een kring heeft gemaakt. Het is in principe al fout om Grieken, Romeinen, Edom, Amalek, of wie ook, er op aan te kijken dat zij iets zouden hebben gedaan. Deze voor ons zichtbare Amalek heeft slechts in de verste verte te maken met de kern Amalek. Daarentegen heeft ieder mens de totaliteit van de wereld in zich en zeer zeker dan ook in Amalek. Ons gehele lichaam met al zijn instincten en reacties, is in feite Ezau en het is niet alleen zeer gemakkelijk en goedkoop een bepaald volk als zodanig aan te wijzen, doch het is ook volkomen fout. Iedereen die daaraan meedoet, begrijpt niets van de kern van de dingen en kan het kernverhaal slechts lezen als een kringverhaal hij is in ieder geval afgesneden van de boom des levens, weet niet meer van een contact met de kern en blijft hulpeloos ronddraaien in zijn verhaal, dat hij al naar gelang kan moduleren of fatsoeneren.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.