ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Notities van lezingen

67

kern-kringen * massa * maat * schijn * tegenstelling

Het is altijd een minderheid die regeert, bij voorbeeld een partij tegenover een volk, de leider ten opzichte van de partij. En dit is ook in een zogenaamde democratie zo. Dit geldt tenslotte voor alles. Het materiële lijkt machtig maar is steeds ondergeschikt. Men vergelijke de elektronenringen, die een grote veelheid voorstellen, ten opzichte van de kern, die eigenlijk wegvallend klein is. En zo geldt dit ook voor de verhouding lichaam-ziel. Daaruit zien wij al hoe juist het massale, dat de indruk wekt belangrijk te zijn, waarmee men geneigd is te rekenen eigenlijk ondergeschikt is en dat veeleer te rekenen valt met datgene dat dit massale regeert. Als men wil weten hoe een bepaald volk op iets zou reageren, interesseert het alleen te weten wat de regerende persoonlijkheid daarvan zegt, want als zij wil zegt het volk hetzelfde en als zij niet wil zegt het volk weer wat anders. Niemand krijgt het daarom in zijn hoofd zich te interesseren voor de mening van het volk, doch wel te vragen wat een koning, een president, een bepaalde minister daarvan denkt. Wel echter rekenen wij steeds met het materiële bij de dingen onder ons en vergeten dat die ook door een kern geregeerd worden en dat dit materiële precies doet wat die kern wil.

Om die reden zijn ook onze materiële waarnemingen vaak zo misleidend omdat die waarnemingen slechts maten bezitten voor het materieel en niet voor de regering van het materiële

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.