ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Notities van lezingen

59

beweging * wiskunde * kern * kern-elektronen * materie * Brio * cirkel * elektronen* kromming * astronomie * zonde 

De middelpuntvliedende kracht is een bewijs dat beweging verwijdering van het centrum betekent. Iets dat beweegt en waarvan de beweging niet in de rechte lijn geschiedt, heeft altijd de neiging zich van het middelpunt, dus van de kern, te verwijderen. Aangezien de beweging in het heelal, dus in alles in de materie, doch ook in alle andere verschijningsvormen, steeds met een kromming gebeurt, houdt dat in, dat deze kromming tevens de neiging bezit middelpuntvliedend te zijn. Het is dus zo, dat de elektronen die zich om de kern heen bewegen, de natuurwet in zich hebben zich van de kern te verwijderen, er van weg te vliegen. Aan de ene kant is de kromming juist de redding van de wereld, omdat door de kromming alles tenslotte terugkeert tot zijn oorsprong. Anderzijds echter heeft deze kromming tot gevolg, dat tijdens deze weg de deeltjes op die weg middelpuntvliedend zijn. In andere woorden vertaald is dus eigenlijk dat wat de redding van de wereld mogelijk maakt, gelijktijdig de oorzaak, de aandrijving tot het zondigen is. Het zondigen is namelijk een zich verwijderen van de kern. Die verwijdering is een neiging in de mens om te zondigen en komt voort uit het feit, dat hij in zijn gehele weg de kromming heeft die hem uiteindelijk tot de oorsprong terugbrengt. Het zondigen heeft een zin, namelijk de bevrijding van de oude werelden, van het lichaam.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.