ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Notities van lezingen

57

kind * ouders * opvoeding * wereldgeschiedenis * archeologie * geboorte * embryo * Brio (schepping)

Voordat een kind mens geworden is, leeft het een tijd eigenlijk geheel afhankelijk van zijn ouders. Pas op bepaalde leeftijd zal het geëmancipeerd zijn en zijn eigen leven kunnen beginnen. Dit punt is ongeveer het moment van het in deze wereld treden van de mens. Voor de geboorte van het kind echter maakt het embryo diverse stadia mee en ontwikkelt zich van één-cellig wezen via diverse fasen tot het menselijk embryo. Ook deze stadia kent de wereld en de mensheid als geheel. Zoals deze wereld dus al zichtbaar was zonder de bewuste mens uit de geschiedenis, dus voor het moment dat God deze mens in deze wereld plaatste, in deze wereld deed verschijnen, was er reeds een mensheid die hier nog niet aanwezig was en niet handelde, doch voordien was de mensheid nog in embryo. Er waren al andere dingen verschenen. De weg van ieder menselijk individu toont in zijn spiegel de weg van de gehele wereld en van de gehele mensheid. De gehele wereld maakte deze embryo-toestand mee terwijl er al het andere al was en de gehele wereld maakte de tijd mee dat zij nog onder de hoede was van haar ouders, voordat zij als zelfstandige wereld hier verscheen. En hetzelfde geldt voor de gehele mensheid, die een onderdeel van deze wereld is. Men kan dus de historische ontwikkeling van alles steeds terugvinden bij de mens zelf en feitelijk bij alle andere dingen. Daarom behoeven deze dingen geen geheim te zijn, omdat zij zich iedere dag herhalen, zoals ook gezegd wordt, dat iedere dag de schepping opnieuw en steeds weer zich herhaalt. En daarbij treden dezelfde fasen van verborgen zijn in de baarmoeder, van het onder de hoede van de ouders leven en van het zelfstandig zijn in de wereld, op.

Deze ontwikkeling kan men ook terugvinden in de beelden van de dierenriem. Wij weten dat deze wereld verschenen is met het beeld van de Stier en dat nadien zich afrolden, de Ram en de Vissen. De beelden voor de Stier, dus: Tweelingen, Kreeft, etc., waren tijden waarin deze wereld nog het onbewuste leven had van het mensenkind, ofwel in een stadium was dat zij nog als embryo kon gelden. De verschijning, de zichtbaar-wording vond plaats in de Taurus. Er waren 9 mazolous (dierenriemtekens) onzichtbaar, zoals de 9 maanden vóór de baring en in een drieheid, die 1 wordt, verschijnt de wereld.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.