ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Notities van lezingen

 

internet 106

Beis hamikdash * kern-kringen * tijdrekening * deze wereld * deze tijd

            Sedert de verwoesting van de tempelן is de aanschijn van de wereld volkomen veranderd; door het aanwezig zijn van het Beth hamikdash (de tempel) had de hele wereld een volkomen ander aspect.God woonde toen zichtbaar hier en om die reden kunnen wij juist op het gebied van zintuiglijke waarneming, van historische kijk, geen vergelijking maken tussen de tijd ervoor en de tijd erna. Alle berekeningen lopen te pletter juist tegen dit heel anders worden van de wereld. Om die reden werd toen ook niet gerekend met de jaren sedert de schepping maar met zo en zoveel jaren uit een bepaalde fase. De reeks kan niet overspringen van kern op kring.

            Daarom waren er vóór het (Chorban) de verwoesting van de tempel, verschijnselen die bij ons alleen vertaald kunnen worden, doch niet als zodanig direct beleefd en zouden wij die vertaling nalaten en eenvoudig transponeren van de ene wereld in de andere, dan komen wij niet alleen tot fouten, maar ook tot situaties, die eigenlijk vreemd aandoen, afstoten. Handelingen, zoals in de Bijbel gedaan, kunnen niet uitgebeeld, zelfs niet in gedachten uitgebeeld worden in de dingen zoals wij die ons voorstellen en zien. Men moet duidelijk beseffen dat de wereld anders is geworden en het zou niets anders dan een vernedering voor het Beth hamikdash zijn als men eenvoudig over het verdwijnen hiervan heenstapte en deed alsof verder niets in de wereld veranderd is.

            Alle Midrashim vertellen daarom dan ook hoe sterk de wereld in ieder opzicht veranderde na deze gebeurtenissen en dat deze wereld met de andere slechts door vertaling kan worden vergeleken. Het is weer alsof men te maken heeft met het schaduwbeeld tegenover het werkelijke.

            En zodra men van het nu als 1 uitgaat en het ander daarmee wil begrijpen, is er wanbegrip en een verkeerde weg. De Nawie (profeet) is ook iets uit die andere wereld, die door het woord eveneens vertaalde. Daarom is Reshith Chochmah (de aanvang van wijsheid) de Jirath HaShem (het zien, inzien, vrezen van God). Slechts als men werkelijk Jirath HaShem heeft, kan men inzicht, wijsheid hebben en die Jirath HaShem houdt in dat men zelf beseft vooral nu in de kring te leven en niet de dingen te gaan meten met de maten uit die kring.  

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.