ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Notities van lezingen

 

ziekte * mens-dieren * geneeskunde * Teschoewo

Met de zonde van de boom der kennis kregen de dieren vat op de mens. Hield hun angst op voor de mens. Door de zonde krijgt het dierlijke vat op ons. Worden we aangevallen. Ook bij voorbeeld door de onzichtbare dieren, zoals de bacteriën. Het lichaam krijgt macht over hem. Handelt afzonderlijk, alleen, vraagt niet naar de mens, valt hem aan. Iedere zonde brengt dat mee. En het geneesmiddel is de Teschoewah (terugkeer).  

 

Nouach * woord * taal * Tewo

De dieren kwamen naar Noach toe, naar de Tewa (ark). Hij hoefde ze niet te zoeken. Zo komt alles naar ons toe, ook in het woord. Het presenteert zich ons. Niet wij hoeven het in het woord te vatten, maar het doet zich aan ons al zo voor, het biedt zich aan ons aan.

 

Nouach * taal * deze mens * einde v.d. tijd *

Noach is Tsadik bedorotaw (volmaakt onder zijn tijdgenoten). Het is de mens ook, nu en steeds. De mens is immers de laatste. En in die verre omstandigheden van deze mens, de laatste, de 10e, daar is hij Tsadik, werkelijk. En met hem sluit het dan inderdaad af. De mens krijgt het woord, de taal, de Tewa met de Laschon. Hij is niet sterk, maar hij is wat hij in die omstandigheden kan zijn.

 

filosofie * daad *  Mitswous * beschaving

Dat vele lezen en studeren in het westen, in de zogenaamd beschaafde landen, maakt de mens hard. Zij staan dan te ver van het leven van het doen. Daarom is de simpele, die doet, beter dan hij die veel weet en veel filosofeert. Want dat lezen vermoeit, maakt gecompliceerd, ingebeeld. Men leze daarover na in Spreuken en Prediker.

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.