ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Notities van lezingen

 

internet 103

statistiek * David * tellen * waarneming * Shekel * ½-wereld 

            De Bijbel verbiedt het houden van volkstellingen op de wijze zoals de heidenen die kenden. Men kent het bekende verhaal van de volkstelling onder David, waarbij onder het volk ernstige ziekten met dodelijk gevolg optraden als straf voor deze volkstelling. Het is namelijk een vreselijke fout mensen te gaan tellen alsof het stenen of dieren waren. Een mens is iets wat niet geteld kan worden met die maten en doet men dit, dan doodt men die mens. Wat wij nu heel gewoon vinden, namelijk het statistisch samenvatten van menselijke gegevens, is eigenlijk zondermeer pure moord zonder dat wij het weten, want de invloed die hiervan uitgaat, staat gelijk, met het doden van het menselijke. Natuurlijk blijven de lichamen van die mensen rustig hun tijd voortleven, maar er is iets veel fijners en principiëlers gedood en daarom moet men zo oppassen met menselijke gegevens in cijfer-vorm te brengen, zeer zeker daar waar het de mens zelf betreft. 

            De Bijbel vertelt daarom dat als men het volk wilde tellen, iedereen uit dit volk (en het waren dan de mannen boven een bepaalde leeftijd) een halve Shekel moest geven en dat deze Shekalim werden geteld en zodoende kon worden vastgesteld hoeveel mensen er waren. Dit tellen met de Shekel wil het volgende zeggen:

            Het getal van Shekel is 430 en het getal van Nefesh is eveneens 430. Men telt dus eigenlijk het dier van de mens en nooit de mens zelf. Daarom mag men bij het tellen niet op de mensen wijzen en dan zeggen: 1. 2, 3, omdat men daarbij de mens zelf zou raken, doch men kan dan vragen of iedereen iets af wil geven en deze dingen dan tellen. Men moet dan ook metterdaad zeer voorzichtig zijn en bij de mens altijd indirect blijven omdat de mens niet iets is dat onder de maten die wij kennen gerangschikt kan worden. En de getallen die men dan vindt mag men ook niet gebruiken voor conclusies op menselijk gebied, maar uitsluitend voor conclusies op lichamelijk gebied, daar waar de mens zelf niet geraakt kan worden. Men gaf een halve Shekel omdat voor onze vorm slechts de ene helft zichtbaar is. De andere, zoals ook de maanvorm dat laat zien, blijft steeds voor ons geheim; het is de 2-wereld waarbij wij slechts de ene kant kennen en nooit twee kanten tegelijk. Van de maan kunnen wij slechts één kant zien in tegenstelling tot de zon. Daarom werd ook bij de Shekel de helft genomen, deze kant van de mens en vooral ook niet beide kanten omdat dit er ook al niet bij betrokken kon worden. En langs deze weg kon eventueel het getal worden vastgesteld.

            Juist onder David, aan het eind van de 7e fase, daar komt die ziekte, die epidemie, door het tellen van de mensen. Want aan het einde is er de grote neiging tot het massale, tot de statistiek, tot het willen pronken ermee, het gewichtig doen voorkomen van de kracht van het vlees en dit brengt dan ook de grote slag aan de mens toe. David zag het toen in zoals de wereld het ook zal inzien, dat zeer veel van het onheil, dat in die tijden over de wereld komt een gevolg is van het betrekken van de mens in het materiële, het tellen van de mens, waarbij de mens zelf wordt aangewezen, niet indirect het lichaam erbij wordt betrokken waarbij de mens ongemoeid kan blijven.

 

 

 

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.