ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

In Memoriam Abel Weinreb (1942-2018)

Tot ons verdriet moeten wij u melden dat Abel Weinreb, de zoon van Professor Weinreb, op maandag 4 juni j.l. is overleden in zijn woonplaats Jeruzalem.

Abel heeft veel voor de erfenis van zijn vader gedaan. Hij waakte ervoor dat de teksten in de uitgaven van de Academie echt die van zijn vader waren. Dat was een veelomvattende taak. Veel vertalingen en beschrijvingen vanuit gesproken teksten bevatten interpretaties die meer zeggen over de opvattingen van de betreffende vertaler/schrijver, dan van Weinreb. Maar weinigen konden de verregaande weidsheid, wijsheid en omvattendheid van Weinrebs ideeën volgen en begrijpen. Abel behoorde tot die weinigen.

De Academie is hem diep dankbaar dat hij die taak op zich nam en hoe serieus hij dat deed, gecombineerd met de humor en lichtheid die hem eigen was. We zullen hem intens missen!

 

 

De Academie

De Academie poogt de mens van deze tijd in verbinding te brengen met een als wereldbeschouwing nagenoeg onbekend immens reservoir van uit oeroude tijden komend weten.

Zij doet dit aan de hand van de door alle tijden heen behouden gebleven bronnen van de overlevering van het jodendom. Deze overlevering, duizenden jaren oud, vormt mede de fundamenten van datgene wat de mensheid ooit als cultuur heeft gekend.

Het christendom wordt in zijn oorspronkelijke staat herkend; de huidige wereld, die een geestelijk houvast van absolute strekking meer dan alles mist, kan zulk een levenszekerheid er door hervinden. En het jodendom zou zich van de diepe, eeuwige waarden, welke het bezit, weer bewust worden.

De wijze waarop de Academie deze dingen brengt, is algemeen-menselijk. Zij vertelt en zij poogt niet het gelijk van deze of gene kerk of denkrichting te bewijzen. Uitgangspunt van het onderricht is, dat ieder mens, die eerlijk en waarachtig naar de waarheid zoekt, op de goede weg is. Bovendien is de wijze waarop de Academie vertelt, gegrond op gezond verstand, open voor iedere oprechte vraag. Gesprek met medemensen kan het beste uitgaan van door anderen, in dezelfde tijd levende, verstane begrippen. Daarnaast is de goede wil en achting en liefde voor de medemens een noodzakelijk bestanddeel. Wat ieder persoonlijk door dit onderwijs verder beleeft, inziet, aanvoelt, is een persoonlijke ervaring en deze wordt niet bij het onderricht besproken.

Als iedereen in de kringen waar hij of zij zich thuis voelt, door het geleerde bij de Academie zich verrijkt voelt, als hij zijn herkomst en bestemming beter begrijpt, de zin van het bestaan hem duidelijker wordt, dan heeft het onderwijs voldaan.

De Academie gaat niet uit van een genootschap, zij vormt ook geen gesloten groep. Zij geeft onderwijs aan ieder die er belangstelling voor heeft en zij meent, dat deze belangstelling in deze tijd, als men maar van het bestaan van deze hier geboden mogelijkheden weet, bijzonder groot en brandend is; bij de oude zowel als de jonge generatie.

Het is de bedoeling van de Academie kennis en inzicht te verbreiden omtrent de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse taal, om de eenvoudige reden dat gebrek aan die kennis en aan dat inzicht aan de mens een der voornaamste fundamenten onthoudt om zijn leven een zin te geven en om de betekenis en de bedoeling van de wereld te begrijpen.

-- Friedrich Weinreb (1964)

Wat u op deze website kunt vinden

Op deze website vindt u meer informatie over conferenties die de Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal organiseert. U kunt hier meer lezen over F. Weinreb zelf, notities van een aantal van zijn lezingen en artikelen die in de pers zijn verschenen.

Daarnaast kunt u de inventaris met boeken, cursussen, juwelen en CD's die de Academie uitgeeft bekijken en bestellen.

 

Nieuws

 

Copyright © 2019 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.