ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

De Academie

De Academie poogt de mens van deze tijd in verbinding te brengen met een als wereldbeschouwing nagenoeg onbekend immens reservoir van uit oeroude tijden komend weten.

Zij doet dit aan de hand van de door alle tijden heen behouden gebleven bronnen van de overlevering van het jodendom. Deze overlevering, duizenden jaren oud, vormt mede de fundamenten van datgene wat de mensheid ooit als cultuur heeft gekend.

Het christendom wordt in zijn oorspronkelijke staat herkend; de huidige wereld, die een geestelijk houvast van absolute strekking meer dan alles mist, kan zulk een levenszekerheid er door hervinden. En het jodendom zou zich van de diepe, eeuwige waarden, welke het bezit, weer bewust worden.

De wijze waarop de Academie deze dingen brengt, is algemeen-menselijk. Zij vertelt en zij poogt niet het gelijk van deze of gene kerk of denkrichting te bewijzen. Uitgangspunt van het onderricht is, dat ieder mens, die eerlijk en waarachtig naar de waarheid zoekt, op de goede weg is. Bovendien is de wijze waarop de Academie vertelt, gegrond op gezond verstand, open voor iedere oprechte vraag. Gesprek met medemensen kan het beste uitgaan van door anderen, in dezelfde tijd levende, verstane begrippen. Daarnaast is de goede wil en achting en liefde voor de medemens een noodzakelijk bestanddeel. Wat ieder persoonlijk door dit onderwijs verder beleeft, inziet, aanvoelt, is een persoonlijke ervaring en deze wordt niet bij het onderricht besproken.

Als iedereen in de kringen waar hij of zij zich thuis voelt, door het geleerde bij de Academie zich verrijkt voelt, als hij zijn herkomst en bestemming beter begrijpt, de zin van het bestaan hem duidelijker wordt, dan heeft het onderwijs voldaan.

De Academie gaat niet uit van een genootschap, zij vormt ook geen gesloten groep. Zij geeft onderwijs aan ieder die er belangstelling voor heeft en zij meent, dat deze belangstelling in deze tijd, als men maar van het bestaan van deze hier geboden mogelijkheden weet, bijzonder groot en brandend is; bij de oude zowel als de jonge generatie.

Het is de bedoeling van de Academie kennis en inzicht te verbreiden omtrent de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse taal, om de eenvoudige reden dat gebrek aan die kennis en aan dat inzicht aan de mens een der voornaamste fundamenten onthoudt om zijn leven een zin te geven en om de betekenis en de bedoeling van de wereld te begrijpen.

-- Friedrich Weinreb (1964)

Wat u op deze website kunt vinden

Op deze website vindt u meer informatie over conferenties die de Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal organiseert. U kunt hier meer lezen over F. Weinreb zelf, notities van een aantal van zijn lezingen en artikelen die in de pers zijn verschenen.

Daarnaast kunt u de inventaris met boeken, cursussen en juwelen die de Academie uitgeeft bekijken en bestellen.

 

Nieuws

Nieuwe heruitgaven

Er zijn van drie titels (herziene) heruitgaven beschikbaar. Dit zijn:

  • Cursus nr. 10 ‘Het verhaal van de Schepping’ / ‘Jodendom en Christendom op weg naar God’
  • Cursus nr. 14 'Symboliek'
  • Cursus nr. 15 'De Schepping'
Zie het actuele boeken-overzicht voor meer informatie.

 

Copyright © 2024 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.