ACADEMIE VOOR DE HEBREEUWSE BIJBEL EN DE HEBREEUWSE TAAL

Archief - Notities van lezingen

31

zin v.d. wereld * 2-wereld * Kedoescho * 1* 2 * wiskunde * filosofie * logica *

1-wording * spiegel * val * zonde * list * masker * eten * verleiding * smaak * Kibboed Aw wo Em (eerbied voor vader en moeder)* traditie * 7e dag * Schabbos

De zin van deze wereld is het heiligen van de 2, het weer tot 1-heid brengen van datgene dat bij de schepping 2 moest worden. Schepping immers houdt in het ophouden van de 1-heid en het ontstaan van een 2-heid, schepper en schepping. Deze 2-heid tegenover de 1 is een principieel ander iets. Het verschil tussen. 2 en de andere getallen is slechts gradueel; doch het verschil tussen de getallen en de 1 is een principieel iets. De 1 kent namelijk geen andere getallen, anders zou het niet een 1 zijn. De 1 omvat alles en er bestaat niets dat ter vergelijking kan dienen, want dan zou het iets van buiten de 1 zijn en er zou dus al een 2-heid zijn.

Dit terugbrengen van de 2 naar de 1 is de weg van deze 2e wereld. In de eerste wereld was het afgaan van de 2 van haar oorsprong. En het einde van de 1e wereld was een verloren zijn. In de 2-wereld begon de verzameling van het verlorene en de samensmelting tot een 1. Daarom kan men deze 2e wereld niet begrijpen, indien men niet weet dat er voordien iets anders was, de 1e wereld. Alles wat wij hier zien is een vervolg in 2-heid en niets kan verklaard worden uit dit vervolg alleen. Men kan de sleutel van een roman niet vinden indien men niet het eerste deel gelezen heeft, Want veel gebeurtenissen zullen dan onverklaarbaar zijn en onverklaarbaar blijven. Doch zodra men teruggaat naar de oorsprong, naar het 1e deel, kan men de oplossing van de vragen uit deze wereld vinden. Op zichzelf is deze 1-wording van een 2-heid zinloos als men niet weet waarom eerst een 2-heid is gemaakt. Deze 2-heid is gemaakt ter spiegeling. Iemand die de mogelijkheid heeft tot scheppen en weet dat hij daarmee het mooiste zal geven wat hij geven kan, zal dit doen om door zijn schepsel aangezien te worden en om zijn schepping te zien. Het is dit spiegelen van schepper en schepping welke de zin is van deze 2-wording. Het is dus niet een boosaardig spel om iets in 2-en te breken, doch het is het mooiste wat men geven kan. Dit doet er niets aan toe of af dat iets wat 2 geworden is, val betekent en wegvlieden van de oorsprong.God, maakte de 2 en slechts hij maakt de 2. De mens moet de 1 maken. Zodra de mens ook de 2 maakt, neemt hij de plaats in vanGod, en eet dus de Boom der kennis. En dan krijgt hij ook het uiterlijk en alle andere gevolgen van de val en wordt hij onaangenaam. Een mens kan en mag daarom slechts de 1 maken. Dan zal hij aan zijn bestemming voldoen, slechts deze weg mag hij gaan. Zo niet, dan is hij de val. Slechts God als schepper, kon de 2 maken en hij moet de enige blijven die de 2 maakt. Al het andere moet zijn bestemming volgen en de 1 maken. Dan is de mens gelukkig, en slechts dan is hij het. Slechts voor God is de Boom der kennis, en niet voor de mens. Neemt hij van de Boom der kennis, dan is hij in strijd met zijn bestemming en is hij onaangenaam. Iets met dit karakter is onaangenaam en zal verworpen worden. Zou zich de 1e wereld aan ons voordoen in het karakter van val, dan zouden wij haar afwijzen en de 2-heid zou eeuwig blijven. Daarom kwam de list in de wereld. Het wezen van de 1e wereld, van de oude werelden was breuk en val, omdat zij zodanig waren. Hun verschijning was als een 1-heid, zij deden zich voor alsof zij het begin en het einde waren en omdat zij zich als zodanig voordeden, werden zij door ons opgenomen en door ons meegevoerd naar deze 2e wereld, naar het einde van de 1-wording. In feite waren de oude werelden uitwerpselen en zou hun verschijning overeenstemmen met hun wezen, dan zouden zij afschikkend en afstotend werken. Daarom kregen zij het kleed van 1-heid. Al het materiele heeft, hoewel het 2-heid is, in haar verschijning de kracht van de 1-heid en daardoor wordt het verleidelijk, aanlokkelijk en wordt het aangenomen. Hoe sterker de noodzaak om genomen te worden, des te groter is de kracht van de verleiding. Eten dat gegeten moet worden, smaakt goed, ruikt goed, lokt om opgenomen te worden. Zou dit niet gebeuren, dan zou de mens, redenerend vanuit de 2-wereld, vanuit het tweede deel van de wereld, zeggen dat dit alles gevallen is, zondig is, en verstoten is en zou dit niet willen nemen. Daarom kwam de slang met list om genomen te worden en daarom was de boom der kennis, zo verleidelijk om gegeten te worden. Dit alles is zo omdat de mens, redeneert vanuit het vervolg en het begin niet kent. Zou hij het begin kennen, hij zou zich over alles erbarmen en alles nemen.

Het 1-worden van de wereld houdt in, dat men de oorsprong kent, in onze menselijke verschijningsvorm, in de verschijning van deze oorsprong. Het feit, dat ieder mens ouders heeft, het vasthouden daaraan, brengt mede het vasthouden en contact kunnen krijgen met de oorsprong. Daarom wordt het gebod van eerbied voor de ouders op de plaats gegeven waar steeds ook het gebod van eerbied en heiliging voor de 7e dag wordt gegeven. De 7e dag is immers de dag in 2-heid, de Libra, welke 1 moet worden. Deze 1-wording van de 7e dag, van de 7e wereld kan niet geschieden als er niet begrip bestaat voor de oorsprong in het menselijke, dus ook eerbied voor alles wat voorheen was. Als men de 1 niet eert, kan men 2-heid niet heiligen. Eerbied voor traditie, voor afstamming, voor het vroegere, is in deze wereld noodzakelijk om de 2-heid van deze wereld te heiligen, te helen, dus tot 1 te maken.

 

Copyright © 2023 Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.